MIAE-255 - 柏木桃2018年番号 嫁の連れ子が超絶倫(-

MIAE-255 - 柏木桃2018年番号 嫁の連れ子が超絶倫(-

然则祛邪可不亟补其肺乎!惟是补肺必须补气,气旺则肺旺,而邪自衰。不若单用补肾之味,使水足以制火,而又无火留之害,为更胜也。

故不用石膏、知母,而用玄参、菊花于补中表火之为得也。肝藏血,非少阳胆气之宣扬,则血不外出,今舒其肝气,则已闭之血肝不能藏,血泄而热又何独留乎。

倘不加人参于麻黄汤中,则邪留于胸中,而元气又未能复,胡能背城一战乎。 一剂必出大汗,听其自干,一服即愈,二服不再发。

 故体软筋弛,脾虚不能运也;痰涎加盛,脾虚不能化也;腿膝拘痛,脾虚不能行也;口噤语涩,脾虚气难接也;头目晕重,脾虚气难升也;至于流涎、起屑,一则脾虚而不能摄,一则脾虚而不能润也。肾水交于心,而成既济之泰;肾火交于心,而成未济之否。

 人有日间发厥,而夜间又厥,夜间既厥,而日间又复再厥,身热如火,痰涎作声,此乃阴阳相并之厥也。倘畏此方之重而减轻,则火势炎炎,未易止遏,不能取效也。

其症心痛不在胃脘之间,亦不在两胁之处,恰在心窝之中,如虫内咬,如蛇内钻,不特用饭不能,即饮水亦不可入,手足冰冷,面目青红者是也。夫肺为肾之母,肾水者肺之顺子,肾火者肺之骄子也。

Leave a Reply